NPT – Nocturnal Penile Tumescence
בדיקת שינה להערכת תפקוד מיני בגברים

NPT היא בדיקה לא פולשנית שמיועדת לתעד את תדירות ואיכות הזיקפות הליליות, במטרה להבדיל בין הפרעת זיקפה אורגנית (מגורם פיזיולוגי כמו חסימה בכלי הדם) ובין הפרעה פסיכוגנית (סיבות נפשיות, רגשיות).​

גבר בריא חווה 6-4 זיקפות, לא מודעות, בדרך כלל בשלב השינה REM (שנת חלום). מטרת הבדיקה לתעד כמה אירועי זיקפה  מתרחשים במהלך לילה.

 לקראת השינה מניחים על הפין טבעות הכוללות חיישנים המחוברים למכשיר המודד, ורושם  את משך ואיכות אירועי הזיקפה. ​

מאחר ולעיתים קרובות גברים לא נרדמים בקלות וישנים פחות טוב, עם מיעוט בשנת חלום (REM ) בה מתרחשים מירב אירועי הזיקפה – יש קושי לאבחן הפרעה בתפקוד הזקפה לאחר לילה ראשון. לכן, נהוג לבצע בדיקה משך שני לילות, כדי לוודא שאי הופעת זיקפה אינו עקב שינה שטחית ומיעוט בשנת REM.

במקרים בהם מתועד תפקוד זיקפה תקין בלילה הראשון – אין צורך בבדיקה של הלילה השני.

הופנית לבדיקת זיקפה על ידי אורולוג? זקוק לבדיקה לצורך קביעת נכות? פנה אלינו לקבלת פרטים.